1. Talk about your favourite the season and the weather. I live in ………There are………….. season in my

1. Talk about your favourite the season and the weather.

I live in ………There are………….. season in my place. They are……………………………. My favourite season is……………..It is usually………………………. There are……………………………..

2.

A: What do you think of Mai An Tiêm?

B: I think he’s………………

Giúp mik zới ạ SOS mik cần gấp ạ .

Môn Tiếng anh.

2 bình luận về “1. Talk about your favourite the season and the weather. I live in ………There are………….. season in my”

 1. 1. Talk about your favourite the season and the weather.
  I live in Hai Duong.There are four season in my place. They are Spring, Summer, Autumn and Winter. My favourite season is Autumn. It is usually cool and wind. There are a lot of flowers.
  2.
  A: What do you think of Mai An Tiêm?
  B: I think he’s hard – working.
  – Ngoài những từ ở trên bạn cũng có thể thay bằng từ khác
  $#linh1$

  Trả lời
 2. $\text{1.}$ I live in Kon Tum Province, which is located in the north of the Central Highlands in VietNam. There are two seasons in my place. They are the dry season and the rainy season. My favorite season is the rainy season. It usually rains and has winds in the afternoon or night. I like the rainy season because I love to watch the rain when I sit by the window at home, at school, and at my favorite coffee. Enjoying the cool, fresh and comfortable after the rain is the thing that every the people here want to do because Central Highlands is very hot almost the whole year.
  $\text{Tạm dịch:}$ Mình sống ở tỉnh Kon Tum là một tỉnh nằm ở phía Bắc Tây Nguyên Việt Nam. Có 2 mùa rõ rệt ở nơi của mình. Gồm mùa khô và mùa mưa. Mùa yêu thích của mình là mùa mưa. Mùa mưa thường có những trận mưa và những luồng gió vào buổi chiều tà hoặc buổi tối. Mình thích mùa mưa bởi vì mình rất thích ngắm nhìn những cơn mưa khi ngồi bên cửa sổ của ngôi nhà của mình, của ngôi trường mình và của quán cà phê mà mình yêu thích. Tận hưởng sự mát mẻ, trong lành và thoải mái sau những trận mưa là điều mà mọi người dân nơi đây điều muốn làm bởi vì Tây Nguyên hầu như cả năm điều nóng muốn xỉu.
  __________________________________________________
  $\text{2.}$ I think he’s a typical example for me to see and learn many things. Independence and hard work are two main things to help him live with empty hands on the desert island. Intelligence and patience are the ways Mai An Tien chooses to come close to success, happiness, and most of all recognition from the King.
  $\text{Tạm dịch:}$ Mình nghĩ rằng anh ấy là một tấm gương điển hình cho mình nhìn nhận và hoc hỏi nhiều thứ. Chính sự độc lập và chăm chỉ là 2 điều giúp cho anh ấy sống sót trên đảo hoang với 2 bàn tay trắng. Thông minh cùng sự nhẫn nại là con đường mà Mai An Tiên chọn để đến gần với thành công, sự hành phúc và hơn hết là sự công nhận của Vua cha.

  Trả lời

Viết một bình luận