Đặt 5 câu ghép và phân tích Cấu tạo ngữ pháp của câu đó

Đặt 5 câu ghép và phân tích Cấu tạo ngữ pháp của câu đó

2 bình luận về “Đặt 5 câu ghép và phân tích Cấu tạo ngữ pháp của câu đó”

 1. 1)tết đến xuân về 
  tết đến là vế 1, tết là chủ ngữ đến là vị ngữ
  xuân về là vế 2 , xuân là chủ ngữ về là vị ngữ
  2)trong nhà,/mẹ /giỏi nấu ăn,/bố /giỏi sửa chữa
     trạng ngữ. cn1.     vị ngữ.1        cn.2      vị ngữ 2
  3)nếu/ trời/ mưa to /thì /em /sẽ được nghỉ học.
     tn.    cn1.   vn1              cn2.      vị ngữ 2
  4) vì /lan/ chăm học/ nên/ lan /được học sinh giỏi.
            cn1.    vn1.                  cn2.        vị ngữ 2
  5)cậu/ ngồi xuống đi/tớ /lấy nước cho.
     cn1.   vị ngữ 1.         cn2    vị ngữ 2
  Chúc cậu học giỏi

  Trả lời
 2. 1) I don’t go out because it’s raining now.
  2) I don’t like her because she is talkative.
  3) She likes him because he is kind to the children.
  4) Hoa likes them because they helped her.
  5) I like playing football because it improves my health.
  *GT: – because nối mệnh đề chỉ kết quả với mệnh đề chỉ nguyên nhân.
          – Tất cả câu trên đều được phân tích theo: Mệnh đề phụ thuộc + liên từ + Mệnh đề chính .

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới