điền vào chỗ trống : I ………. fishing ơn Saturdays and I………… yoga ơn Sundays

điền vào chỗ trống : I ………. fishing ơn Saturdays and I………… yoga ơn Sundays

2 bình luận về “điền vào chỗ trống : I ………. fishing ơn Saturdays and I………… yoga ơn Sundays”

 1. -> Giải đáp:go-do
  -> Ta có 2 cụm từ:
  -> Go fishing(v):đi câu cá
  ->Do yoga(v):Tập yoga
  -> Dấu hiệu nhận biết là on Saturdays

  Cấu trúc của thì HTĐ:
  (+)S+V(s/es)+O
  (-)S+don’t/doesn’t+V+O
  (?)Do/does+S+V+O?

  Trả lời
 2. Điền vào chỗ trống :
  I ….go….. fishing on Saturdays and I…….do….. yoga on Saturdays
  +) Có thứ ngày chi tiết -> đây là thì hiện tại đơn (Thì hiện tại đơn thường diễn tả những hành động, sự kiện mang tính chung chung; những hành động, sự kiện lặp đi lặp lại nhiều lần (thói quen); hoặc những sự thật hiển nhiên. Tất cả đều xảy ra trong khoảng thời gian ở hiện tại.)
  +) CT :
  (+) S + V/Ves 
  (-) S + do/does + not + V
  (?) Do/Does + S + V
  +) Dịch :  Tôi đi câu cá vào thứ Bảy và tôi tập yoga vào thứ Bảy
  @hamynguyen2911
  #hoidap247

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới