How many dítricts, towns án cities are there in Hung Yen province?

How many dítricts, towns án cities are there in Hung Yen province?

1 bình luận về “How many dítricts, towns án cities are there in Hung Yen province?”

  1. There are 9 district: Van Lam, My Hao, Yen My, Van Giang, Khoai Chau, An Thi, Kim Đong, Tien Lu, Phu Cu.  9 towns for each district and a  Hung Yen city
    ⇒ Tỉnh Hưng Yên có 9 quận huyện, 9 thị xã tương ứng với mỗi quận huyện và 1 thành phố

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới