Làm bài hội thoại ngắn hỏi và trả lời bạn sẽ đi đâu và làm gì vào cuối tuần này Làm hộ nha

Làm bài hội thoại ngắn hỏi và trả lời bạn sẽ đi đâu và làm gì vào cuối tuần này

Làm hộ nha

1 bình luận về “Làm bài hội thoại ngắn hỏi và trả lời bạn sẽ đi đâu và làm gì vào cuối tuần này Làm hộ nha”

 1. A: Hi, how are you today?
  B: Hello. I’m good, thanks, and you?
  A: I’m OK. What are you going to do this weekend?
  B: I am going to have a picnic alone. I will take photos of view and go fishing on the river. How about you? 
  A: I am going to the beach. Then I will build sandcastles and swim in the sea.
  B: It’s a good idea. See you again next week!
  A: Bye bye!
  Dịch:
  A: Xin chào, hôm nay bạn có khoẻ không?
  B: Xin chào. Tôi khoẻ, cảm ơn, còn bạn thì sao?
  A: Tôi ổn. Bạn định làm gì vào cuối tuần này?
  B: Tôi định sẽ đi cắm trại một mình. Tôi sẽ chụp ảnh phong cảnh và câu cả ở sông. Còn bạn?
  A: Tôi định sẽ đến bãi biển. Sau đó tôi sẽ làm lâu đài cát và bơi trên biển.
  B: Đó là một ý tưởng tốt. Hẹn gặp lại bạn vào tuần sau!
  A: Tạm biệt!
  ————————————————–
  Một số cấu trúc câu:
  – Hỏi về sức khoẻ:
  How are you? – I’m + tình trạng
  – What about/How about:
  What about/How about + V_ing…?
  – Tương lại gần:
  S + be + going + to_V…
  S + be + not + going + to_V…
  (Wh) + be + S + going + to_V…?
  – Tương lai đơn:
  S + will + V…
  S + will + not + V…
  (Wh) + Will + S + V…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới