Mọi người giúp em với ạ. Em đang cần gấp Xắp xếp lại thành câu A. I /the / I’ll / caves. / explore / t

Mọi người giúp em với ạ. Em đang cần gấp

Xắp xếp lại thành câu

A. I /the / I’ll / caves. / explore / think

B. Phuong / build / and Hoa / may / beach. / sandcastle / the / on

C.My / will / the / family / and / sea./ I / swim / in

D. seaside / They’ll / be / the / on / at / Sunday.

E. think / I / tomorrow./ I’ll / the / mountains / visitViết một bình luận

Câu hỏi mới