Sắp xếp lại câu: present / Lan / on / birthday / What / did / give / her / you / last /?

Sắp xếp lại câu: present / Lan / on / birthday / What / did / give / her / you / last /?

2 bình luận về “Sắp xếp lại câu: present / Lan / on / birthday / What / did / give / her / you / last /?”

 1. “What did you give Lan on her last birthday?” là câu đúng.
  • “What” là từ để hỏi.
  • “did give” là động từ quá khứ đơn (past simple) của động từ “give”.
  • “you” là chủ ngữ (subject) của câu.
  • “Lan” là tên riêng và là tân ngữ (object) của động từ “give”.
  • “on her last birthday” là giới từ (preposition) và danh từ (noun phrase) chỉ thời gian và mối quan hệ giữa động từ và tân ngữ.

  Trả lời

Viết một bình luận