Too/T/ride/shouldn’t/Why/Fast the/character/main/Who/is/your/in/story/favourite

Too/T/ride/shouldn’t/Why/Fast the/character/main/Who/is/your/in/story/favourite

2 bình luận về “Too/T/ride/shouldn’t/Why/Fast the/character/main/Who/is/your/in/story/favourite”

 1. 1. Why shouldn’t I ride too fast?
  $\rightarrow$ Should + V : Nên làm gì đó.
  $\rightarrow$ Tại sao tôi không nên đi xe quá nhanh?
  2. Who is the main character in your favourite story?
  $\rightarrow$ Who : Ai đó
  $\rightarrow$ Ai là nhân vật chính trong câu chuyện yêu thích của bạn?

  Trả lời
 2. 1. Why shouldn’t I ride too fast ?
  – Why + should (not) + S + V(bare) ?: Tại sao chúng ta không nên làm gì…?
  2. Who is the main character in your favourite story ?
  – Who: chỉ người ~ the main character
  – The main character: Nhân vật chính
  – Favourite ~ nói về sở thích, thích cái gì…
  – Story(n): câu chuyện

  Trả lời

Viết một bình luận