Where ….. she ….. from điền vào chỗ trống

Where ….. she ….. from

điền vào chỗ trống

2 bình luận về “Where ….. she ….. from điền vào chỗ trống”

 1. $#meomonn$
  she là danh từ số ít nên phía trc chọn does
  +danh từ là he,she,it,số ít , chọn does  
  +danh từ I,you,we,they , số nhiều chọn do
  sau does động từ giữ nguyên nên come giữ nguyên
  câu hoàn chỉnh là
  Where does she come from
  dịch : cô ấy đến từ đâu

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ Where does she come from?
  ⇒ Wh – do / does + S + come from ? : Ai đến từ đâu?
  Dịch: Cô ấy đến từ đâu?
  \color{white}\text{#Ledz}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới