_____ you like some Coffee, Mary?-No,thanks

_____ you like some Coffee, Mary?-No,thanks

2 bình luận về “_____ you like some Coffee, Mary?-No,thanks”

 1. Answer:
  Would you like some coffee, Mary?
  -No, thanks
  Dịch:
  Bạn có muốn uống cà phê không, Mary?
  -Không, cám ơn
  Cấu trúc: Câu mời: Would you like some+food/drink

  Trả lời
 2. Đáp án :
  WOULD you like some Coffee, Mary ?
  – No, thanks.
  *Tạm dịch : ” Bạn có muốn một ít cà phê không, Mary ? ” Không, cảm ơn.
  °Grammar :
  – Hỏi và trả lời ai đó có muốn thêm một cái gì không ta dùng :
  – Would you like some + food/drink ?
  Yes/No + thanks

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới