tell me about your lunch ( viết đoạn văn ) k chép mạng

tell me about your lunch ( viết đoạn văn ) k chép mạng

1 bình luận về “tell me about your lunch ( viết đoạn văn ) k chép mạng”

  1. Bài làm: Today, I have two sandwiches, a banana and a glass of milk for my lunch. That’s a lunch my mom prepared for me. I love it so much! I like the sandwich most.
    Dịch: Hôm nay, tôi có hai chiếc bánh sandwich, một quả chuối và một ly sữa cho bữa trưa của mình. Đó là bữa trưa mà mẹ tôi đã chuẩn bị cho tôi. Tôi yêu nó rất nhiều! Tôi thích bánh sandwich nhất.
    “Tại vì mình cũng không giỏi văn lắm và ngữ pháp cũng có thể không gọi là hay cho nên bsif mình có thể bạn sẽ thấy không hay bằng những bài khác. Cảm ơn!”

    Trả lời

Viết một bình luận