The students of this school come from different countries ar ???? the world.

The students of this school come from different countries ar
????
the world.

2 bình luận về “The students of this school come from different countries ar ???? the world.”

 1. Đáp án: around 
  around the world: vòng quanh/ trên thế giới
  S số nhiều + V1
  come from + place: đến từ đâu 
  Trans: Những học sinh ở trường này đến từ các quốc gia/ đất nước khác nhau trên thế giới 
  #STMIN

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới