Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong 2 câu sau 1.she goes to the library three time a week 2.they do swimming with theirs friends aft

Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong 2 câu sau
1.she goes to the library three time a week
2.they do swimming with theirs friends after school

2 bình luận về “Tìm lỗi sai và sửa lỗi trong 2 câu sau 1.she goes to the library three time a week 2.they do swimming with theirs friends aft”

 1. Giải đáp:
  1. time -> times
  Giải thích: three + danh từ số nhiều (times).
  2. do -> go
  Giải thích: go + swimming: đi bơi.
  #Bright

  Trả lời
 2. $1.$ She goes to the library three time a week. $⇒$ $times$
  cụm trạng từ tần suất : three times a week = ba lần một tuần
  $2.$ They do swimming with theirs friends after school. $⇒$ $go$
  *Play + sports: các môn thể thao sử dụng bóng, chơi theo đội, và có tính cạnh tranh
  *Do + sports: ngược lại với play
  *Go + sports: các môn thể thao có đuôi ING
  go swimming = đi bơi

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới