viết 1 bức thư hỏi về làm sao để bbanj thành công như ngày hôm nay

viết 1 bức thư hỏi về làm sao để bbanj thành công như ngày hôm nay

2 bình luận về “viết 1 bức thư hỏi về làm sao để bbanj thành công như ngày hôm nay”

 1. $\boxed{\color{green}{\text{nghĩa}}}$
  It’s been a long time since I wanted to ask you how to be as successful as you are today. That’s a question I’ve wanted to ask for a long time. But now I have the opportunity to ask you. And how do you succeed. Hope you reply.
  dịch:
  đã từ rất lâu rồi tôi muốn hỏi bạn rằng làm thế nào để thành công như ngày hôm nay. Đó là câu hỏi tôi đã muốn hỏi rất lâu rồi. Nhưng  bây giờ tôi mới có dịp để hỏi bạn. Và bạn làm thế nào để thành công. Mong bạn trả lời.

  Trả lời
 2. As I am embarking on the journey to be a successful person, I wanted to reach out and seek your advice about how you achieved your success. With your wealth of experience, insight, and guidance I am sure that I can greatly benefit from hearing about your experiences.
  Your success is inspirational to many people and so learning from you must be special. As such, I was hoping that you would be able to share with me insights on how making the right decisions has helped shape the successful life you have today. In what ways have hard work and determination impacted your progress by taking risks? How do you manage impediments when they come up? What have been some effective strategies for reaching goals smoothly? These are all questions that will help me in my journey toward a successful future.
  $\text{Translate:}$
  Khi tôi đang bắt đầu hành trình trở thành một người thành công, tôi muốn tiếp cận và xin lời khuyên của bạn về cách bạn đạt được thành công của mình. Với kinh nghiệm phong phú, sự hiểu biết sâu sắc và sự hướng dẫn của bạn, tôi chắc chắn rằng tôi có thể hưởng lợi rất nhiều khi nghe về những trải nghiệm của bạn.
  Thành công của bạn truyền cảm hứng cho nhiều người và vì vậy việc học hỏi từ bạn phải thật đặc biệt. Vì vậy, tôi hy vọng rằng bạn có thể chia sẻ với tôi những hiểu biết sâu sắc về việc đưa ra những quyết định đúng đắn đã giúp định hình cuộc sống thành công mà bạn có ngày hôm nay như thế nào. Làm việc chăm chỉ và quyết tâm đã ảnh hưởng đến sự tiến bộ của bạn bằng cách chấp nhận rủi ro như thế nào? Làm thế nào để bạn quản lý những trở ngại khi chúng xuất hiện? Một số chiến lược hiệu quả để đạt được mục tiêu suôn sẻ là gì? Đây là tất cả những câu hỏi sẽ giúp tôi trong hành trình hướng tới một tương lai thành công.
  #$HoangMoi$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới