viết câu nghi vấn : we opened the door viết câu phủ định : we opened the door

viết câu nghi vấn : we opened the door
viết câu phủ định : we opened the door

2 bình luận về “viết câu nghi vấn : we opened the door viết câu phủ định : we opened the door”

 1. ( ? ) Did you open the door?
  – Vì người trả lời dùng ngôi “we” – chúng tôi -> Người hỏi dùng ngôi “you” để hỏi (you là ngôi thứ 2, vừa là số ít vừa là số nhiều – có thể chỉ nhiều người nên thay thế được cho we)
  ( – ) We didn’t open the door. 
  – Trong câu nghi vấn hoặc phủ định thì QKD, có TDT did (hoặc ở dạng phủ định là didn’t) thì đi với V-inf
  -> Cấu trúc thì QKD với V thường
  ( + ) S + V-ed/V2 + O
  ( – ) S + didn’t + V-inf + O
  ( ? ) Did + S + V-inf + O? 

  Trả lời
 2. – Thì QKĐ :
  + PĐ : S + didn’t + V
  + NV : Did + S + V ?
  => DHNB : ago , last , yesterday , in + Mốc thời gian trong Quá khứ , …
  => Dùng để diễn tả hành động xảy ra trong Quá khứ
  * We didn’t open the door
  * Did you open the door ?
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới