Viết lại những câu sau bằng 1 câu khác có nghĩa tương đương . ( Ví dụ : 1. I have a headache = I have a pain in my head ) 2

Viết lại những câu sau bằng 1 câu khác có nghĩa tương đương .
( Ví dụ : 1. I have a headache
= I have a pain in my head )
2. My mother has a fever
= My …………………………
3. He has a sore throat
= He ………………………..
4. My father has a stomach ache
= My …………………………..
5. Mr David has a pain in his eat
= Mr ………………………………..
6. Mrs Brown has a pain in her tooth
= Mrs ………………………………………………
7.Do you have a toothache ?
= Do ………………………………………..
hứa cho câu trả lời hay nhất , 5 sao . Giúp mình với .

2 bình luận về “Viết lại những câu sau bằng 1 câu khác có nghĩa tương đương . ( Ví dụ : 1. I have a headache = I have a pain in my head ) 2”

 1. 2. My mother has a cold 
  (vì cold= fever)
  3. He has a pain in his throat
  Dịch: throat: họng
  4. My father has a pain in his stomache
  Dịch: stomache: bụng
  5. Mr David has a earache
  Dịch: earache: đau tai
  6. Mrs Brown has a toothache
  Dịch: toothache: đau răng
  7. Do you have a pain in your tooth?
  Dịch: tooth: răng
  #goldenmaknae

  Trả lời
 2. 2. My mother has a cold
  -> Mẹ của tôi bị cảm lạnh ( cold = cảm lạnh )
  3. He has a pain in his throat
  -> Anh ấy bị đau ở cổ họng của mình ( throat = họng )
  4. My father has a pain in her stomach
  -> Bố của tôi bị đau ở bụng ( stomach = bụng )
  5. Do mình chưa hiểu rõ nghĩa của từ “eat” trong câu nên mình xin phép dịch là:
  Ông David bị đau khi ăn” ạ. Nếu có vấn đề j bạn cmt mình sửa lại nhé
  Mr David has a toothache
  -> Ông David bị đau răng ( toothache = đau răng )
  6. Mrs Brown has a toothache
  -> Bà Brown bị đau răng
  7. Do you have a pain in your teeth?
  -> Bạn có bị đau ở răng không ( teeth = >1 cái răng, tooth = 1 cái răng )
  Mình cảm ơn ạ

  Trả lời

Viết một bình luận