What do you think your friends are doing now? (Write 3 sentences)

What do you think your friends are doing now? (Write 3 sentences)

2 bình luận về “What do you think your friends are doing now? (Write 3 sentences)”

 1. I think (tôi nghĩ): 
  1 My friends are cleaning their houses now (bạn của tôi đang dọn nhà của họ bây giờ)
  2 My friends are studying and doing their homework now (bạn của tôi đang học và làm bài tập của họ bây giờ)
  3 My friends are helping their parents to do the housework now (bạn của tôi đang giúp đỡ bố mẹ của họ để làm việc nhà bây giờ)
  – help sbd to do sth: giúp ai làm gì
  ————————————————————————————————————-
  – Hiện tại tiếp diễn: S + is/am/are (not) + V-ing
                                    Is/am/are + S + V-ing…?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới