What is_ _ _ breakfast? -Noodles.

What is_ _ _ breakfast? -Noodles.

2 bình luận về “What is_ _ _ breakfast? -Noodles.”

 1. What’s for breakfast? – Có món gì cho bữa sáng vậy?
  Cách làm:
  Dựa vào từ Noodles
  Dựa vào giới từ “for” dùng để chỉ mục đích sử dụng của cái gì đó.
  @Chanh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới