write four questions using on, at, or in

write four questions using on, at, or in

2 bình luận về “write four questions using on, at, or in”

 1. *
  Rốt cuộc ở đó có chuyện gì vậy?
  What on earth is the matter there ?
  *
  Mọi việc ở nhà thế nào?
  How is everything at home?
  *
  Bạn thích loài vật nào: hổ hay sư tử?
  Which animal do you like: tiger or lion?
  *
  Bạn có sống ở nông thôn không?
  Do you live in the countryside?

  Trả lời
 2. Eg:
  -She was born in 2000
  She did the crossword in 5 minutes.
  Her birthday is on 10th June
  -Phone me at luchtime
  Thấy đúng thì vote vs tym cho mik nha :333

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới