1. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday

1. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday

2 bình luận về “1. A. Tomorrow B. Next week C. Yesterday D. Next Sunday”

 1. 1.C (Yesterday: Hôm qua – Trạng từ chỉ thời gian trong quá khứ)
  + Tomorrow: ngày mai
  + Next week: Tuần tới
  + Next Sunday: Chủ nhật tới
  => Các trạng từ chỉ thời gian trong tương lai

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới