1.Form tobe To V mn giúp e với

1.Form
tobe To V
mn giúp e với

2 bình luận về “1.Form tobe To V mn giúp e với”

 1. HIỆN TẠI ĐƠN – FORM
  – Tobe :
  + ( Khẳng Định ) : S + Tobe + noun/adj
  – ( Phủ Định ) : S + Tobe ( not ) + noun/adj
  ? ( Câu Hỏi ) : Tobe + S + noun/adj
  TRONG ĐÓ :
  I đi với : Am
  He/She/It : Is
  I/You/We/They : Are
  VERB:
  + ( Khẳng Định ) : S + V (s/es)
  – ( Phủ Định ) : S + Do/Does Not + Vinfi
  ? ( Câu Hỏi ) : Do/Does + S + Vinfi?

  Trả lời
 2. Hiện tại đơn – Form
  – Tobe:
  ( + ) S+tobe+ N/adj
  ( – ) S+tobe not + N/adj
  ( ? ) Tobe + S+ N/adj?
  Trong đó: 
  · I + am
  · She/ He/It+ is
  · You/ We/They+ are
  – Verb:
  ( + ) S+V (s/es)
  ( – ) S+do/does not+ Vinfi
  ( ? ) Do/Does+ S + Vinfi?
  Trong đó :
  · I/you/we/they+ do
  · She/he/it+ does

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới