1. ________________ is good for your body and can keep you healthy. 2. ____________ can be used to heat food very quickly by

1. ________________ is good for your body and can keep you healthy.
2. ____________ can be used to heat food very quickly by using waves of energy.

1 bình luận về “1. ________________ is good for your body and can keep you healthy. 2. ____________ can be used to heat food very quickly by”

 1. @ Ta dịch đầu bài là : 
  1. _______________ tốt cho cơ thể của bạn và có thể giữ cho bạn nguồn năng lượng khỏe mạnh.
  2. ____________ có thể được sử dụng để làm nóng thức ăn rất nhanh bằng cách sử dụng năng lượng sóng.
  @ Trả lời : 
  1.Fish $\rightarrow$ Cá
  2.Induction cooker $\rightarrow$ Bếp từ 
  $#Nghiệp$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới