1. school / study / in / in / small / a / hai duong / . 2. lake / school / is / in / there / front / of / a / your / ? 3. pla

1. school / study / in / in / small / a / hai duong / .
2. lake / school / is / in / there / front / of / a / your / ?
3. play / do / students / sports / paintings / after / often / school / or /.
4 . a lot / love / i / my school / because / friendly / very / are / my teachers / helpful /.

1 bình luận về “1. school / study / in / in / small / a / hai duong / . 2. lake / school / is / in / there / front / of / a / your / ? 3. pla”

 1. 1 study in a small school in hai duong ( học ở một ngôi trường nhỏ ở hai duong)
  2 is there a lake in front of your school ?( có phải có một cái hồ trước trường của bạn không )
  3 students play sports or do paintings after school( những học sinh chơi thể thao hoặc vẽ sau giờ học )
  4 i love my school a lot because my teachers are very friendly and helpful ( tôi yêu ngôi trường của tôi rất nhiều bởi vì những giáo viên của tôi rất thân thiện và giúp đỡ tôi )
  Câu 4 hình như thiếu and á bạn , thiếu and hoặc dấu ,

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới