1. tìm âm khác của những từ sau ? A. game B. arrange C. skate D. cake

1. tìm âm khác của những từ sau ?
A. game B. arrange C. skate D. cakeViết một bình luận

Câu hỏi mới