1.tìm ý nghĩa của những từ này bối rối người chiến thắng cạnh tranh khoe khang người thu

1.tìm ý nghĩa của những từ này
bối rối người chiến thắng
cạnh tranh khoe khang
người thua cuộc thông minh
2. sử dụng chúng trong câuViết một bình luận

Câu hỏi mới