11. My sister wears nice and new clothes. She looks very ____ (Fashion)

11. My sister wears nice and new clothes. She looks very ____ (Fashion)

2 bình luận về “11. My sister wears nice and new clothes. She looks very ____ (Fashion)”

 1. 11. My sister wears nice and new clothes. She looks very fashionable
  Dịch : Chị tôi mặc quần áo đẹp và mới. Cô ấy trông rất thời trang
  fashion : thời trang (N)
  fashionable : hợp thời trang (adj)
  Very đứng trước tính từ
  → Điền từ fashionable.

  Trả lời

Viết một bình luận