18. The athletes take part in the Olympics Games in the true spirit of ___ (Sport)

18. The athletes take part in the Olympics Games in the true spirit of ___ (Sport)

2 bình luận về “18. The athletes take part in the Olympics Games in the true spirit of ___ (Sport)”

 1. The athletes take part in the Olympics Games in the true spirit of __sports_ (Sport)
  Tạm dịch :Các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic với tinh thần thực sự của __các môn thể thao_ (Thể thao)

  Trả lời
 2. $\Longrightarrow$ $\text{Sports}$
  $\rightarrow$ Of + Noun : Của cái gì đó
  $\rightarrow$ Sports (Noun) : Thể thao
  $\rightarrow$ Các vận động viên tham gia Thế vận hội Olympic với tinh thần thể thao thực sự.

  Trả lời

Viết một bình luận