200 thousands là số nhiều hay ít ( SING hay PLR ) `->` là SING chứ sao là PLR được

200 thousands là số nhiều hay ít ( SING hay PLR )
`->` là SING chứ sao là PLR được

1 bình luận về “200 thousands là số nhiều hay ít ( SING hay PLR ) `->` là SING chứ sao là PLR được”

  1. -> Dùng số ít
    200 thousands dùng để ước lượng một vật gì đó, không có số lượng cụ thể -> không đếm được 
    (bạn lưu ý giữa s và k có “s” ở sau chữ thousands nhé) 

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới