3. it / take / us / two hours / get / there …………………………………………. 4. We / visit / many / place

3. it / take / us / two hours / get / there
………………………………………….
4. We / visit / many / place
……………………………………………
Giúp vs ạ ;-;

2 bình luận về “3. it / take / us / two hours / get / there …………………………………………. 4. We / visit / many / place”

 1. 3. It/take/us/two hours/get/there
  -> It takes us two hours to get there.
  Cấu trúc: It takes + S + time + to V.
  4. We visit many places.
  #ngocdiep423

  Trả lời
 2. 3. It takes us two hours to get there.
  (Cấu trúc ai đó tốn bnhieu thời gian để làm việc gì: It takes + somebody + time + to V)
  4. We visit many places.
  Học tốt nhé!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới