39. in / Both/ cartoon/ Mary/ is/ and/ interesed/ Daisy/. 40. can’t/ The/ we/ remote/ so/ control/ the/ is/ lost/ channe/. Gi

39. in / Both/ cartoon/ Mary/ is/ and/ interesed/ Daisy/.
40. can’t/ The/ we/ remote/ so/ control/ the/ is/ lost/ channe/.
Giúp mình zới

2 bình luận về “39. in / Both/ cartoon/ Mary/ is/ and/ interesed/ Daisy/. 40. can’t/ The/ we/ remote/ so/ control/ the/ is/ lost/ channe/. Gi”

 1. 39. Both Mary and Daisy are interested in cartoon.
  40. The remote control is lost so we can’t control the channel.
  Giải thích:
  39. Cả Mary và Daisy đều hứng thú với phim hoạt hình.
  40. Cái điều khiển đã bị mất nên chúng tôi không thể kiểm soát các kênh.

  Trả lời
 2. 39. Both Mary and Daisy are interested in cartoon.
  -> interested in + N/V-ing: thích thú với thứ gi
  40. The remote is lost so we can’t control the channel.
  -> can’t + V-bare: không thể làm gì
  -> so + mệnh đề kết quả
  -> bị động thì HTĐ: S + am/is/are + P2 + (by O)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới