4. Are you a real TikToker? Do you follow Look to the left hot trend ________ Tiktok? A. at B. on C. in D. by 25. Viet

4. Are you a real TikToker? Do you follow Look to the left hot trend ________ Tiktok?
A. at B. on C. in D. by
25. Vietnam will attend the 2023 Women’s World Cup for the very first time after a 2-1 victory in
the play-off against Chinese Taipei on February 6, 2022. (Tìm từ trái nghĩa với từ victory)
A. triumph B. success C. defeat D. conquest

2 bình luận về “4. Are you a real TikToker? Do you follow Look to the left hot trend ________ Tiktok? A. at B. on C. in D. by 25. Viet”

 1. 4, B
  * Ta có cụm từ :Trend On tiktok : xu hướng trên tik tok.
  * Tạm dịch : Bạn có phải là một TikToker thực sự? Bạn có theo dõi xu hướng nhìn sang bên trái đang nổi  trên Tiktok không?
  25, C
  * Ta có victory : chiến thắng 
  => trong đó:
  * triumph : chiến thắng ( loại)
  * success : thành công ( loại)
  *defeat : thất bại ( phù hợp vì mang nghĩa trái ngược)
  *conquest : sự chinh phục , khả năng chinh phục….. ( Loại)
  _____________

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  4.  B
  – Trend  on  Tiktok : Xu hướng trên (nền tảng) Tiktok
  – Tạm dịch : Bạn có phải là một TikToker thực sự? Bạn có theo dõi xu hướng nhìn sang trái đang hot trên Tiktok không?
  5.  C
  – Victory (adj.) : Chiến thắng >< Defeat (adj.) : Thất bại

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới