5. The / sightseeing / here / wonderful …………………………………………………….. Giúp vs ạ ;-;

5. The / sightseeing / here / wonderful
……………………………………………………..
Giúp vs ạ ;-;

2 bình luận về “5. The / sightseeing / here / wonderful …………………………………………………….. Giúp vs ạ ;-;”

  1. The sightseeing here is wonderful
    Dịch : Tham quan ở đây thật tuyệt vời
    => sightseeing là 1 danh từ không đếm được  , wonderful là tính từ 
    Tobe + tính từ nên chỗ cần điền là is

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới