Bài 2: Chọn từ có âm tiết trọng âm chính khác với phần còn lại . 1. A. engineer B.tomorrow C.potato

Bài 2: Chọn từ có âm tiết trọng âm chính khác với phần còn lại .
1. A. engineer B.tomorrow C.potato D.tomato
2. A. window B.Italian C.material D.mechanic
3. A. admire B.honour C.title D.difficult
4. A. comfort B. nation C. apply D.moment
5. A.ashamed B. position C.begin D. enemy
MN ƠI NHANH LÊN NÀO GIÚP MÌNH IK MÌNH ĐANG CẦN GẤP

2 bình luận về “Bài 2: Chọn từ có âm tiết trọng âm chính khác với phần còn lại . 1. A. engineer B.tomorrow C.potato”

 1. 1. A engineer
  – Câu A nhấn âm 3 còn lại âm 2 
  2. A window
  – Câu A nhấn âm 1 còn lại âm 2 
  3. A admire
  – Câu A nhấn âm 2 còn lại âm 1
  4. C apply
  – Câu C nhấn âm 2 còn lại âm 1
  5. D enemy
  – Câu D nhấn âm 1 còn lại âm 2 

  Trả lời
 2. Parkchaeyoung
  1, Chọn A
  -> Nhấn âm 3 còn lại âm 2
  2, Chọn A
  -> Nhấn âm 1 còn lại âm 2
  3, Chọn A 
  -> Nhấn âm 2 còn lại âm 1
  4, Chọn C
  -> Nhấn âm 2 còn lại âm 1
  5, Chọn D
  -> Nhấn âm 1 còn lại âm 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới