BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 1.she…..a new car in 2021 2 l’m sorry , but l……my homework 3…………

BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH
1.she…..a new car in 2021
2 l’m sorry , but l……my homework
3………….the game of chess
4 the girls…their lunch yet

2 bình luận về “BÀI TẬP THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH 1.she…..a new car in 2021 2 l’m sorry , but l……my homework 3…………”

 1. 1. bought
  @ Dấu hiệu nhận biết: in 2021 → Quá khứ đơn
  @ buy – bought – bought: mua
  2.haven’t finished
  [Chưa hoàn thành]
  3. 
  4. have had
  @ Dấu hiệu nhận biết: yet → Hiện tại hoàn thành
  __________________________________________________________
  Quá khứ đơn:
  (+) S + V{(-ed),(column 2):} + …
  (-) S + did + not + V + …
  (?) Did + S + V + …
  Hiện tại hoàn thành:
  (+) S + have/ has + P.P+ …
  (-) S + have/ has + not + P.P + …
  (?) Have/ Has + S + P.P + … ?
  \text{#Rain}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới