các bạn tìm giúp mình với các từ chỉ tần xuất : always,usually,often,sometimes,rarely,never đứng trước động từ thường và đứn

các bạn tìm giúp mình với
các từ chỉ tần xuất : always,usually,often,sometimes,rarely,never
đứng trước động từ thường và
đứng sau tobe

1 bình luận về “các bạn tìm giúp mình với các từ chỉ tần xuất : always,usually,often,sometimes,rarely,never đứng trước động từ thường và đứn”

 1. Các từ chỉ tần suất :
  Always : luôn luôn
  Usually : thường xuyên
  Often : thường
  Sometimes : thỉnh thoảng
  Rarely : hiếm khi , ít khi
  Never : không bao giờ
  * Trạng từ chỉ tần suất đứng trước động từ chính .
  VD :               I      rarely      go fishing
                       S  +   Adv   +   V  …
  * Trạng từ chỉ tần suất đứng sau động từ Tobe
  VD :               Ha      is         often      watch TV
                        S   + Tobe  + Adv  +     V  ….
  $\color{red}{tramanhnguyen218}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới