các bn trả lời theo ý các bạn để mik tham khảo How much housework do you do every week 2.How many chairs are there in this r

các bn trả lời theo ý các bạn để mik tham khảo
How much housework do you do every week
2.How many chairs are there in this room
3.How many classmate are wearing jeans today
4.How much money do you usually spend at the weekend
5.How many people live in your house
6.How many T-shirts have you got
cần gấp ạ
helpppppppppppp

1 bình luận về “các bn trả lời theo ý các bạn để mik tham khảo How much housework do you do every week 2.How many chairs are there in this r”

 1. BẠN THAM KHẢO NHA >.<
  1. How much housework do you do every week ( Bạn làm bao nhiêu việc nhà mỗi tuần )
  About 4-6 housework a week, for example: Cleaning the house, cooking rice, sweeping the house, washing dishes, cleaning death, glass doors ..
  → Khoảng 4 – 6  việc nhà một tuần, ví dụ như: Lau nhà, nấu cơm, quét nhà, rửa chén, lau tử, cửa kính..
  2. How many chairs are there in this room ( Có bao nhiêu cái ghế trong phòng này )
  ⇒  If it is a bedroom, there are 2 – 1 chairs. If it is a living room, there are 3 more chairs..
  →   Nếu là phòng ngủ thì có 2 – 1 ghế . Nếu là phòng khách thì có 3 chiếc ghế hoặc nhiều hơn ..
  3. How many classmate are wearing jeans today ( Hôm nay có bao nhiêu bạn cùng lớp mặc quần jean )
  ⇒  Today in class there are 15 students wearing jeans
  →  Hôm nay trong lớp có 15 bạn mặc quần jean
  4. How much money do you usually spend at the weekend ( Bạn thường tiêu bao nhiêu tiền vào cuối tuần )
  On weekends, I usually spend 10 – 20 thousand VND
  → Vào cuối tuần thì mình thường tiêu 10 – 20 ngàn
  5. How many people live in your house  ( Có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của bạn )
  There are 4 people living in my house
  → Có 4 người sống trong nhà của mình
  6. How many T-shirts have you got ( Bạn có bao nhiêu áo phông )
  I only have 1 t-shirt
  →  Mình chỉ có 1 cái áo phông
                    ~ Chúc bạn học tốt ~
  #YEN
  Xin hay nhất nha !!!
  Mơn bn nhiều :>

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới