Cách dùng mạo từ a giúp em với nhanh=hay nhất

Cách dùng mạo từ a giúp em với nhanh=hay nhất

1 bình luận về “Cách dùng mạo từ a giúp em với nhanh=hay nhất”

  1. Mạo từ a dùng với danh từ số ít, đếm được. Đúng trước danh từ có âm đầu là phụ âm

    Mạo từ an dùng với danh từ số ít, đếm được. Đúng trước danh từ có âm đầu là nguyên âm (a,o,e,u,i)

    Mạo từ the dùng với danh từ đếm được lẫn không đếm được, dùng trước danh từ được nhắc đến lần 2 hoặc trước danh từ là duy nhất

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới