câu sau có đúng ngữ pháp? I’m about to end up with those animals

câu sau có đúng ngữ pháp?
I’m about to end up with those animalsViết một bình luận

Câu hỏi mới