Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc tiếp diễn 1. Mary usually (wear) a blue dress, but now she (wear) a flowered one. 2. It”

Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc tiếp diễn
1. Mary usually (wear) a blue dress, but now she (wear) a flowered one.
2. It”s 6 p.m. Mary is at home. She (have) dinner. She always (have) dinner with her family around 6 o” clock.
3. I (not have) dinner now

2 bình luận về “Chia động từ ở thì hiện tại đơn hoặc tiếp diễn 1. Mary usually (wear) a blue dress, but now she (wear) a flowered one. 2. It””

 1. 1.wears/is wearing (vế 1 có chữ usually =>  chia hiện tại đơn ; vế 2 có chữ now => chia hiện tại tiếp diễn)
  Dịch : Mary thường xuyên mặc váy màu xanh, nhưng bây giờ cô ấy đang mặc váy hoa.
  2.is having/has (vế 1 có động từ tobe là is trong câu trước => sẽ chia hiện tại tiếp diễn ; vế 2 có chữ always => chia hiện tại tiếp diễn)
  Dịch : Bây giờ đang là 6 giờ.Mary đang ở nhà.Cô ấy đang ăn cơm tối.Cố ấy luôn luôn ăn tối cùng gia đình vào 6 giờ.
  3.am not having (có chữ now => chia hiện tại tiếp diễn)
  Dịch : Tôi đang không ăn cơm.
  Hiện tại tiếp diễn :
  -Công thức :
  (+)S + tobe (is/am/are) + V – ing
  (-)S + tobe (is/am/are) + not + V – ing
  (?)Tobe (is/am/are) + S + V – ing
  -Dấu hiệu : now , at the moment , at present , ….
  Hiện tại đơn :
  (+)S + V (s/es)
  (-)S + don’t/doesn’t + V (nguyên thể)
  (?)Do/Does + S + V (nguyên thể)
  -Dấu hiệu : always,usually,sometimes,often,….
  @ Li nh Nguyen
  ~Chúc bn học tốt~

  Trả lời
 2. $\text{1. }$ wears (DHNB hiện tại đơn: usally)
        is wearing (DHNB hiện tại tiếp diễn: now)
  $\text{2. }$is having (DHNB hiện tại tiếp diễn: It’ s 6 p.m.)
        has (DHNB hiện tại đơn: always)
  $\text{3. }$am not having (DHNB hiện tại tiếp diễn: now)
  – Cấu trúc hiện tại đơn: 
  He/ she/it/ Danh từ số ít+ V(s/es)
  I/we/ you/ they/ Danh từ số nhiều+ V(inf)
  – Cấu trúc hiện tại tiếp diễn:
  I+ am+ Ving
  He/ she/it/ Danh từ số ít+ is+ Ving
  We/ you/ they/ Danh từ số nhiều+are+ Ving
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới