chia động từ Thai people believe that (throw)… water at someone will bring warmth and happiness to that person

chia động từ
Thai people believe that (throw)… water at someone will bring warmth and happiness to that person

2 bình luận về “chia động từ Thai people believe that (throw)… water at someone will bring warmth and happiness to that person”

 1. Answer: throwing
  GT:
  – Khi một động từ làm chủ ngữ trong câu thì ta thêm đuôi “ing” sau động từ đó
  VD : Talking while eating is impolite !
  – Nói chuyện khi ăn là bất lịch sự !
  #????????????????????????????????????

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới