cho hỏi cái coii thanks viết tắt như thế nào sorry viết tắt như thê nào

cho hỏi cái coii
thanks viết tắt như thế nào
sorry viết tắt như thê nàoViết một bình luận