Chọn từ có cách phát âm khác 1. A.Carved B.Participated C.Travelled D.Organised 2. A.Recycled B.Encouraged C.Collected D.Ser

Chọn từ có cách phát âm khác
1.
A.Carved
B.Participated
C.Travelled
D.Organised
2.
A.Recycled
B.Encouraged
C.Collected
D.Served
3.
A.Donated
B.Organised
C.Supplied
D.Contained
4.
A.Persuaded
B.Convinced
C.Provided
D.proteeted

2 bình luận về “Chọn từ có cách phát âm khác 1. A.Carved B.Participated C.Travelled D.Organised 2. A.Recycled B.Encouraged C.Collected D.Ser”

 1. 1. B participated
  – Câu B ra âm /id/ còn lại âm /d/
  2. C collected
  – Câu C ra âm /id/ còn lại âm /d/
  3. A donated
  – Câu A ra âm /id/ còn lại âm /d/
  4. B covinced
  – Câu B ra âm /t/ còn lại âm /id/

  Trả lời
 2. Giải đáp :
  1:B
  # Participatesd thuộc nhóm 1 , phát âm là /id/ 3 câu còn lại phát âm là /d/
  2:C
  # Collested thuộc nhóm 1 , phát âm là /id/ 3 câu còn lại phát âm là /d/
  3:A
  # Donated thuộc nhóm 1 , phát âm là /id/ 3 câu khác phát âm là /d/
  4: B
  # Convinced thuộc nhóm 3, các câu khác phát âm là /id/

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới