chọn từ có trọng âm chính được đặt khác với những từ còn lại A. mother B.student C.enjoy D.teacher

chọn từ có trọng âm chính được đặt khác với những từ còn lại
A. mother B.student C.enjoy D.teacher

2 bình luận về “chọn từ có trọng âm chính được đặt khác với những từ còn lại A. mother B.student C.enjoy D.teacher”

Viết một bình luận