chuyển những câu sau sanh thể phủ định và nghi vấn 1. Nam watches the weatherforcast everyday – ? 2. There are 39 students in

chuyển những câu sau sanh thể phủ định và nghi vấn
1. Nam watches the weatherforcast everyday

?
2. There are 39 students in class 6A.

?
5. I can speak English.

?Viết một bình luận

Câu hỏi mới