Chuyển thành câu bị động Teacher is going to tell a story

Chuyển thành câu bị động
Teacher is going to tell a story

2 bình luận về “Chuyển thành câu bị động Teacher is going to tell a story”

 1. Answer : A story is going to be told by the teacher
  – Câu chủ động dùng tương lai gần -> Câu bị động cũng vậy
  -> S + am/is/are + going to + be + V3 / Ved + (by O) + …
  – Chủ ngữ “A story” số ít -> Dùng is
  – Tell -> Told
  – Dịch : Một câu chuyện sắp được kể bởi người giáo viên
  \text{@ TheFallen

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới