Complete each sentence with the correct form of the adjective or verb Michael is a (successful) ………. tennis player th

Complete each sentence with the correct form of the adjective or verb
Michael is a (successful) ………. tennis player than his brother.

2 bình luận về “Complete each sentence with the correct form of the adjective or verb Michael is a (successful) ………. tennis player th”

 1. – Giải đáp : more successful
  – a/an + tobe + Adj + N = cụm N 
  – DHNB : than -> chia so sánh hơn
  – Cấu trúc : S + tobe + more Adj/Adjer ( + N ) + than + S2
  successful là Adj dài -> áp dụng cấu trúc : more +  Adj
  – Tạm dịch  : Michael là một vận động viên quần vợt thành công hơn anh trai của mình.

  Trả lời
 2. Michael is a more successful tennis player than his brother.
  giải thích:
  +đây là câu ở dạng so sánh hơn do có từ than
  +successful là từ có từ 2 âm tiết trở lên ( tức 3 âm tiết) không có đuôi _y nên thêm more ở đằng trước 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới