Công thức chia động thì hiện tại đơn giản trong câu khẳng định

Công thức chia động thì hiện tại đơn giản trong câu khẳng định

2 bình luận về “Công thức chia động thì hiện tại đơn giản trong câu khẳng định”

 1. $\text{Thì hiện tại đơn:}$
  Với động từ thường:
  Công thức: S + V(s/es)
  – I/ We/ You/ They/ Danh từ số nhiều + V(nguyên thể) 
  – He/ She/ It/ Danh từ số ít, Danh từ không đếm được + V(s/es)
  Với động từ tobe:
  Công thức: S + am/ is/ are + N/ Adj
  – I + am
  – He/ She/ It/ Danh từ số ít, Danh từ không đếm được + is 
  – You/ We/ They/ Danh từ số nhiều + are

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới