cứu với………… 1. He is _____ for saying that cheating is the way the game is played. A. infamous B. famous C. unknown

cứu với…………
1. He is _____ for saying that cheating is the way the game is played.
A. infamous
B. famous
C. unknown
D. unfamous
2. Marie Curie is _______ for her contribution to science.
A. infamous
B. famous
C. unknown
D. unfamous
3. That song was ________ with people from my father’s generation.
A. infamous
B. famous
C. unknown
D. popular
4. He was trying, for some ______ reason, to count the stars.
A. infamous
B. famous
C. unknown
D. popular
5. He was very _____ about his scar and thought everyone was staring at him.
A. sensible
B. sensitive
C. sensibly
D. sensitively
6. She wasn’t very _______ dressed for hiking.
A. sensible
B. sensitive
C. sensibly
D. sensitively
7. Thats my _____ cafe, I come there every weekend.
A. normal
B. ordinary
C. usual
D. typical
8. A ______ formed outside the club.
A. crowd
B. audience
C. witness
D. crowds
9. The magazine is trying to reach a younger _____.
A. crowd
B. audience
C. witness
D. spectator
10. People have lived in this valley since _______ times.
A. ancient
B. old
C. length
D. last

1 bình luận về “cứu với………… 1. He is _____ for saying that cheating is the way the game is played. A. infamous B. famous C. unknown”

 1. 1. A. infamous: bỉ ổi, khét tiếng, tai tiếng.
  ⇒ Anh ta bị tai tiếng khi nói rằng gian lận là cách chơi của trò chơi.
  2. B. famous
  ⇒ famous for + Noun/Noun Phrase/Ving: nổi tiếng, nổi danh vì điều gì/ cái gì đó.
  ⇒ Marie Curie nổi tiếng vì những đóng góp cho khoa học.
  3. D. popular
  ⇒ popular with: phổ biến với
  ⇒ Bài hát đó đã được phổ biến với những người thuộc thế hệ của cha tôi.
  4. C. unknown
  ⇒ unknown: không rõ, không xác định được.
  ⇒ Anh ấy đang cố gắng, vì một số lý do không rõ, để đếm các vì sao.
  5. sensitive
  ⇒ was là động từ tobe, sau tobe là 1 adj, sensitive và sensible đều là adj, nhưng sensitive mang nghĩa là nhạy cảm, dễ phát hiện ra cái gì, còn sensible mang nghĩa là nhạy bén, hợp lí.
  ⇒ Anh ấy rất nhạy cảm về vết sẹo của mình và nghĩ rằng mọi người đang nhìn chằm chằm vào mình.
  6. C. sensibly
  ⇒ dressed là verb, trước verb là adv, tuy nhiên sensibly mang nghĩa hợp lí, khôn ngoan còn sensitively mang nghĩa nhạy cảm.
  ⇒ Cô ấy không ăn mặc hợp lý để đi bộ đường dài.
  7. C. usual
  ⇒ Đó là quán cà phê mà tôi hay tới, tôi tới đó vào mỗi cuối tuần.
  8. A. crowd
  ⇒ Một đám đông hình thành bên ngoài câu lạc bộ.
  9. B. audience
  ⇒ Audience chỉ khán giả xem các chương trình như kịch, hòa nhạc/người độc giả, thính giả còn spectator chỉ những khán giả đến sân vận động xem các môn thể thao trực tiếp.
  ⇒ Tạp chí đang cố gắng tiếp cận độc giả trẻ hơn.
  10. A. ancient
  Ancient mang nghĩa cổ xưa, cổ đại, tồn tại từ rất lâu 
  ⇒ Mọi người đã sống ở thung lũng này từ thời cổ đại.
  Xin CTLHN + 5 sao + Cảm ơn ạ!!!

  Trả lời

Viết một bình luận