Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “mix”

Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “mix”

2 bình luận về “Danh từ, động từ, tính từ, trạng từ (cái nào ko cs thì thôi) của “mix””

 1. N : mix = sự hòa hợp
  mixture = sự pha trộn
  mixer = người trộn , máy trộn
  mixability = mixableness = tính có thể trộn lẫn
  mixedness = tính chất lẫn lộn
  V : mix = trộn
  Adj : mixed = lẫn lộn
  mixable = có thể trộn lẫn
  #augustango #hoidap247

  Trả lời
 2. mix (N) :sự hòa hợp
  mixture :sự pha trộn
  mixer :người trộn , máy trộn
  mixability = mixableness :tính có thể trộn lẫn
  mixedness :tính chất lẫn lộn
  mix (V):trộn
  mixed (Adj ):lẫn lộn
  mixable : có thể trộn lẫn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới