Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn Kể về 1 ngày tiêu biểu của em bằng tiếng anh Mong m.n

Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn
Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn
Kể về 1 ngày tiêu biểu của em bằng tiếng anh
Mong m.n giúp.Mik cảm ơn

2 bình luận về “Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn Kể về 1 ngày tiêu biểu của em bằng tiếng anh Mong m.n”

 1. $\text{o Hnkn}$
  2 câu nghi vấn ở hiện tại đơn :
  $\Rightarrow$ Where do you come from?
  $\Rightarrow$ What is it?
  2 câu nghi vấn ở hiện tại tiếp diễn :
  $\Rightarrow$ What are you doing?
  $\Rightarrow$ Are you working?
  Kể về 1 ngày tiêu biểu của em bằng tiếng anh :
  In the morning, I wake up at 5:30 am. After doing personal hygiene, I went to the kitchen to have breakfast with my family. By the time we finished eating, it was already around 6pm. After preparing and preparing, the clock struck 6:3 . My father drove me to school. I have lunch at a restaurant near the school . Afternoon, after school. Dad drove me home. The whole family gathers for dinner at 6 o’clock. I do my homework, and then when I have free time, I will watch TV with my parents. I went to bed to go to bed at 10 o’clock. That’s my day, how about you?

  Trả lời
 2. Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại đơn
  $\text{I get up at 7 a.m. every day}$
  (Hằng ngày ,tớ thức dậy vào 7 giờ sáng)
  $\text{She likes watching cartoons}$
  (Cô ấy thích xem phim hoạt hình)
  Đặt 2 câu hỏi ở thì hiện tại tiếp diễn
  $\text{I am studying English now}$
  (Tớ đang học Tiếng Anh)
  $\text{He is playing football}$
  (Anh ấy đang đá bóng)
  Kể về 1 ngày tiêu biểu của em bằng tiếng anh
  → Every day, I get up at 6 o’clock. I brush my teeth and go to the kitchen. I have breakfast at 6:15. I go to school at 6:30. I have lunch at 10:30 in my school. In the afternoon, I ride my bike around the village. I have dinner at 7 o’clock and wach TV. I do my homework anh then go to bed at 10 o’clock.
  (Mỗi ngày, tôi dậy lúc 6 giờ. Tôi đánh răng và đi vào bếp. Tôi ăn sáng lúc 6:15. Tôi đến trường lúc 6:30. Tôi ăn trưa lúc 10:30 tại trường học của tôi. Buổi chiều, tôi đạp xe quanh làng. Tôi ăn tối lúc 7 giờ wach TV. Tôi làm bài tập về nhà của tôi, sau đó đi ngủ lúc 10 giờ)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới